Humanity´s Team Finland ry.

Humanity’s Team on maailmanlaajuinen organisaatio, joka on perustettu Neale Donald Walschin kirjojen pohjalta. 15 miljoonaa ihmistä ympäri maapalloa ovat lukeneet näitä kirjoja. Filosofia pohjautuu kaiken väliseen ykseyteen.
”Ykseys on rakkauden energiaa, joka on kaikessa ja yhdistää kaiken. Maailmankaikkeus on on elävä olento ja me olemme sen soluja; me kaikki olemme välttämättömiä kokonaisuuden kannalta ja me kaikki olemme vastuussa kokonaisuuden hyvinvoinnista.”
Humanity’s Team’ssä kysymme onko maailma, jossa elämme sellainen, jonka haluamme jättää lapsillemme, vai voisimmeko tehdä jotain sen parantamiseksi?
”Humanity’s Team on ruohonjuuritason liike, joka kunnioittaa ykseyttä syvällisenä kulttuurien erilaisuutena ja ottaa vastuun kaikesta elämästä. Olemme omistautuneet tietoisuudentason kohottamiseen elämällä elämäämme tarkoituksenmukaisesti rakkaudessa ja palvelemaan aidolla johtajuudella. Henkisinä aktivisteina meitä yhdistää intohimo herättää yhteiskunta ykseyteen ja ihmiset elämään ilossa, rakkaudessa, rauhassa ja harmoniassa yhteisön jäseninä. Tehdessämme hyviä töitä sekä paikallisella että maailmanlaajuisella tasolla käytämme 5 rauhan askelta ja lupaamme muuttaa maailman yhden sukupolven aikana.”


5 Askelta kohti Rauhaa


Rauha saavutetaan, kun me ihmiset..
*Sallimme tietoisuuden, että osa uskomuksistamme Jumalasta ja Elämästä eivät enää toimi.
*Tutkimme mahdollisuutta, että Jumalassa ja Elämässä on asioita, mitä emme ymmärrä, mutta joiden ymmärtäminen saattaisi muuttaa kaiken.
*Olemme valmiita ymmärtämään Jumalan ja Elämän uudella tavalla; ymmärryksellä, joka loisi uuden tavan elää tällä planeetalla.
*Tutkikaamme rohkeasti näitä uusia tapoja ymmärtää asioita ja jos ne puhuttelevat sisäistä totuuttamme ja tietämystämme, niin laajentakaamme uskomuksemme sen mukaan.
*Ilmaiskaamme elämämme osoituksena meidän korkeimmista uskomuksistamme.

Lisätietoja www.humanitysteamfinland.net