Bi-aura -terapia

Biokentät ja chakrat
Fyysisen kehon sisä- ja ulkopuolelle ulottuu useita energiakerrostumia, jotka muodostavat biokentän (aura)

Tämä kenttä koostuu:
1. avaruudesta säteilevästä energiasta
2. maasta virtaavasta energiasta.

Nämä energiat virtaavat pystysuoraan kehon läpi kohdaten energiakeskuksissa, joita kutsutaan chakroiksi. Yksittäiset chakrat saavat energiaa ja muuttavat energian kunkin alueen chakralle sopivalle värähtelytaajuudelle.

Chakrat ravitsevat energeettisesti sisäelimiä, jotka ovat riippuvaisia oman alueensa chakran energiavärähtelystä. Jokaisella chakralla on myös vastaavuussuhde 1. suurimpiin hermosolmuihin, jotka haarautuvat selkärangasta 2.tiettyihin umpirauhasiin 3.tietoisuuden tasoon.

 

 

Hoidon aikana chakrat tasapainotetaan.

Kuinka Bi-Aura terapia toimii

Vaivat ja sairaudet ilmenevät biokentässä energia tukkeutumina tai häiriöinä. Nämä ovat saattaneet tulla äkillisen fyysisen, mielen tai henkisen trauman johdosta. Tai ne ovat voineet muodostua pidemmän ajan kuluessa kehittyneistä negatiivisista ajatusmalleista tai tunteista. Kun tukkeumat juuttuvat biokenttään ne estävät energian luonnollisen ja parantavan kiertokulun ja samalla chakrojen tehokkuus heikkenee. Kun nämä tukkeumat on saatu poistettua ja energiavirta palautettua niin paraneminen saadaan leviämään koko kehoon solutasolle.

Keholla on luontainen vaisto parantaa ja kehossa on koko ajan parantavaa energiaa. Joten jos pystymme poistamaan sen, mikä estää meitä käyttämästä parantavaa energiaa hyödyksemme, niin terveytemme rupeaa kohenemaan.

Bi- Aura terapeutit on koulutettu tunnistamaan epätasapaino energiajärjestelmässä. Hyödyntäen energiakentän informaatiota selvitetään onko tukkoisuuden alkuperä mielen vai tunteen tasolla ja onko sen alkuperä menneisyydessä vai nykyisyydessä.
Käyttämällä erilaisia käsiliikesarjoja hoitaja nostaa tukkeutuneen alueen energian värähtelytaajuutta. Sen avulla vapautetaan tukkeumat sekä puhdistetaan chakrojen biokenttä ja jos on vajaatoimintaa, niin hoitaja lisää chakran alueen energiatasoa.


Hoitotapahtuma

Ensimmäisellä kerralla hoitaja keskustelee kanssasi sairauksistasi ja niiden taustoista ja tämänhetkisestä henkisestä ja fyysisestä tilastasi. Hoitaja pyytää, että riisut kenkäsi, kellon, silmälasit ja suurimmat korut, muuten olet vaatetettu. Jos olosi on riittävän hyvä, niin sinua pyydetään seisomaan ensimmäisen terapiaosuuden ajan. Hoitaja tarkistaa käsillään biokenttäsi ja chakrasi löytääkseen mahdolliset tukokset.

Tässä vaiheessa on vain hyvin vähän tai ei ollenkaan fyysistä kontaktia, vaikkakin saatat olla tietoinen erilaisista tuntemuksista kuten lämpö, kylmä, kihelmöintiä, kevyen tai raskaan olon tuntemus.

Seuraavassa vaiheessa sinua pyydetään istumaan. Tässä vaiheessa energianpuhdistus vielä jatkuu ja olet todennäköisesti jo syvässä rentoutumisen tilassa. Mitä rentoutuneempi pystyt olemaan, sitä vapaammin energia pääsee kulkemaan kehossasi ja todennäköisemmin hoidosta tulee tehokkaampi. Yleensä viimeinen tarkistus tapahtuu kehossasi, kun olet taas seisoma-asennossa. Itse hoitokerta kestää 40-60 minuuttia, mutta keskusteluun pitää myös varata aikaa. Vettä suositellaan juotavaksi, sillä se auttaa elimistöä puhdistusprosessissa. Alkoholia ei pitäisi nauttia ennen hoitoa tai sen jälkeen.


Hoidon jälkeiset tuntemukset

Useimmiten asiakkaat kokevat keveyden, rentoutumisen ja/tai sisäisen hyvänolon tunteen heti hoidon jälkeen. Tunnetaan, että oireet ovat vähentyneet, hieman muuttuneet tai jopa kadonneet. Myöhemmin saattaa tulla energisyyden tunne ja monet kokevat nukkuvansa todella hyvin seuraavana yönä. Joskus, mutta harvemmin, kun asiakkaan keho sopeutuu uuteen energiatasoon, niin hän saattaa kokea itsensä väsyneeksi ja huonovointiseksi. Se on myös luonnollinen kehon reaktio, mutta on ohimenevää ja hyvänolon tunne tulee tilalle.

Turvallisuus

Bi-Aura terapiassa ei olla fyysisessä kontaktissa juuri lainkaan, joten se on turvallinen ja tehokas kaikille, myös hyvin nuorille, vanhuksille ja eläimille. Kuitenkin olemme tekemisissä sähkömagneettisen biokentän kanssa, niin on syytä olla varovainen, jos asiakkaalla on tahdistin tai epilepsia.

Kaikki Bi-Aura hoitajat ovat suorittaneet vaativan harjoittelun ja ovat läpäisseet diploma-tason tutkinnon (3A, UK ja Irlanti).


Hoidon vaikutukset ja parantuminen

Bi-Aura hoitajat eivät väitä parantavansa, vaan palauttamalla kehon luonnollisen energiankierron auttavat kehoa parantamaan itsensä. Monia vaivoja voidaan helpottaa kohtalaisen nopeasti, joskin joillain ihmisillä on alitajuisesti vaikeuksia luopua vaivoistaan. Hoitaja rohkaisee asiakasta yhteistyöhön oman paranemisensa kanssa. Asiakas oppii tiedostamaan, että meidän terveytemme on yhteydessä tapaamme ajatella, uskoa ja tuntea asiat. Jos nämä aiheuttavat stressiä, niin se heijastuu fyysisinä oireina. Asiakkaat vähitellen oppivat huomaamaan ajatustensa negatiivisuuden ja kaavamaisuuden. Paranemisen edistyminen riippuu siitä, kuinka helppo asiakkaan on omaksua uusi ajattelumalli ja kuinka syvään juurtuneita asiakkaan tavat ja uskomukset ovat.

Hoitokertoja suositellaan otettavaksi vähintään viisi ja lisähoitokertoja/myöhempiä hoitokuureja, jos oireet ovat syvään juurtuneita.

Kun energiankierto on palautettu, vaivat eivät tule takaisin, ellei tukoksen aiheuttajana ole ajatusmalli, mistä asiakas ei ole vielä päässyt eroon. On todettu, että optimistiset ihmiset kärsivät vähemmin sairauksista kuin pessimistiset ihmiset. Asiakkaan pystyessä hyväksymään mielen ja tunnemaailma yhteys sairauksiinsa ja kun hän pystyy omaksumaan toisenlaisen perspektiivin katsoa asioitaan, niin hän pystyy välttämään uusien tukkeutumien syntymisen.


Lapset ja eläimet

On mielenkiintoista, että eläimet ja lapset ovat herkkiä Bi-Aura hoidolle ja rentoutuvat nopeasti. Heillä ole ennakkoasenteita hoidon tai paranemisen suhteen ja ovat luonnostaan avoimia uusille asioille. Myöskään lapsilla ja eläimillä ei ole mitään haluja pitäytyä negatiivisiin uskomuksiin ja tunteisiin, joten heidän on helppo luonnollisella tavalla luopua energiatukoksista. Siten hoitaja pystyy vapaasti työskentelemään syvällisellä tasolla ja palauttamaan normaalin energiavirran, minkä ansiosta paraneminen on nopeaa.